new

Nieuwbouwprojecten maken een groot deel uit van ons werk. Grote, complexe binnenstedelijke projecten, zoals Beursplein in Rotterdam, hoogbouwprojecten zoals de Maastoren in Rotterdam en de ministeries van Veiligheid&Justitie en Binnenlandse zaken&Koninkrijksrelaties in Den Haag en kantoorgebouwen zoals het EPO gebouw langs de A4 behoren tot onze referenties.
Toon alle projecten