Seismisch

De laatste tijd is veiligheid een steeds groter wordend maatschappelijk item. Zonneveld ingenieurs heeft al zo'n 20 jaar ervaring met het engineeren van aardbevingsbestendige gebouwen. De laatste jaren zijn we intensief betrokken bij het aardbevingsbestendig maken van honderden gebouwen in Groningen. Momenteel zijn we met Fugro betrokken bij een pilot met tiltsensoren, die op diverse plaatsen in het Groningse aardbevingsgebied zijn uitgezet. Zie ook de website van de NCG.

 

Merckt

Op de hoek van de Grote Markt aan de Oostzijde in het centrum van Groningen is het project Merckt gerealiseerd. Het pand biedt ruimte voor horeca en wonen. De specifieke vorm van het gebouw is ten aanzien van aardbeving bestendigheid bijzonder complex. Met een NLTH-analyse is onderzoek gedaan naar het gedrag van de hoofddraagconstructie bij aardbevingen, zie ook onze paper. Met name de onderste niveaus zijn erg gevoelig voor aardbevingen. Om het gebouw in zijn huidige verschijningsvorm aardbevingsbestendig te maken is ervoor gekozen om de appartementen constructief ‘los’ te maken van de onderste lagen. Hierdoor zijn de optredende krachten vanuit de appartementen sterk gereduceerd en opneembaar door de hoofddraagconstructie binnen het huidige ontwerp.

Ter illustratie hebben wij een filmpje gemaakt met een vergelijking van een aardbevingssimulatie van Merckt met en zonder Base Isolation. 
SAFETY, GRONINGEN, WINKELS, AARDBEVINGEN, WONINGBOUW

Toon alle projecten